logo

Poliklinikk

Sandviken Dyreklinikk tilbyr en hel rekke helsetjeneter for ditt dyr, deriblant forebyggende helsetiltak som helsesjekk, vaksinasjon, kloklipp og mikrochip, sterilisering/kastrering av katt, patellaattest av hund, HD- og AD-undersøkelse med røntgen, samt undersøkelser av syke dyr.   

Vi foretar alltid en grundig helseundersøkelse ved alle konsultasjoner, hvor vi går stegvis gjennom hvert organssystem og påpeker eventuelle unormale forandringer. 

Husk at dyr eldes mye fortere enn oss selv, og har dermed enda større behov for tett oppfølgning med helsesjekk og vaksinasjon.
 
For å unngå ventetid har vi timebestilling, men syke dyr blir alltid prioritert.