logo

Kirurgi

Sandviken Dyreklinikk har veterinær med videreutdannelse innen kirurgi og onkologi (kreftmedisin), dette sikrer at ditt dyr er i trygge hender under operative inngrep.

Vi tar hensyn til hver pasients helsetilstand, alder og hvilket operativt inngrep som skal utføres ved forberedelse til kirurgi ved vår klinikk. Ut i fra dette tilpasser vi anestesi og smertelindring individuelt etter internasjonale protokoller. Vi har moderne anestesi-og overvåkningsutstyr, og benytter oftest gassanestesi da dette gir en skånsom og trygg narkose.

Vi utfører en rekke operative inngrep som blant annet kastrering/sterilisering, fjerning av svulster i hud og jur, uttak av biopsier (vevsprøver) fra hud og organer (foregår ofte ultralydsguidet), fjerning av fremmedlegeme fra mage-/tarmkanal, keisersnitt m.m

Etter operasjon vil vi sørge for personlig oppfølging av deg og ditt dyr slik at du til en hver tid kan føle deg trygg på at ditt dyrs helse ivaretas på best mulig måte.