logo

Akuttmedisin

Før eller senere kan en ulykke eller alvorlig sykdom oppstå: da er det viktig med umiddelbar hjelp og raske svar til en sikker diagnose. Vi er heldige som har et velutstyrt laboratorie, helt nytt ultralyd- og røntgenapparat, samt god plass til oppstalling og behandling. Vi jobber sammen i team for å kunne gi ditt dyr den beste behandling. 

På klinikken har vi oksygen, fullt overvåkningsutstyr som monitorerer bland annet puls, respirasjon, oksygenmetning, hjerterytmen (EKG) og blodtrykk. 

Dette gjør at vi til enhver tid er godt forberedt til å ta imot akutt syke dyr. 

Kontakt oss for time til ditt dyr idag!