Utenlandsreise med ditt kjæledyr

Utenlandsreise med ditt kjæledyr

Her er reglene du må følge for lovlig innførsel hjem til Norge

 • Dette gjelder bare om du selv reiser med hund, katt eller ilder inn i Norge fra et annet land, eller om en representant reiser med dyret ditt på dine vegne inntil fem dager før eller fem dager etter at du selv gjennomførte reisen.
 • Skal du reise ut av Norge, kontakt ambassaden i landet du skal reise til, som kan henvise til landets veterinærmyndigheter.
Snus og kos Sandviken Dyreklinikk


Før utenlandsreisen:

 • Sjekk om du oppfyller kravene til privat (ikke kommersiell) innførsel.
 • Finn ut hvilke tropiske sykdommer og parasitter som finnes i det landet/landene dere skal oppholde dere i.
 • Forbered deg i god tid, ta kontakt med Sandviken Dyreklinikk for hjelp og råd, samt forslag til behandling for å forebygge sykdom.

Generelle OBLIGATORISKE KRAV ved reise med hund/katt til Norge, fra EU/EFTA-området:

 • Hunder (gjelder også valper) skal få behandling hos veterinær mot revens dvergbendelorm, hvor man har to alternativer:
 1. 24-120 timer før ankomst til Norge. Behandlingen må skje i det landet hunden befinner seg i før den kommer til Norge. Det aller beste er at behandlingen skjer 24 timer før innførsel. Behandling må utføres i landet dyret kommer reisende fra. Den kan ikke behandles i Norge før utreise innenfor 120 timer før retur til Norge. Hvis hunden er behandlet mer enn 24 timer før innførsel og hunden etter det har oppholdt seg i skog og mark, der smittefaren er størst, anbefaler Mattilsynet at hunden får en ekstra behandling etter at den er tilbake i Norge.
 2. Som alternativ til behandling 24-120 timer før innreise til Norge fra EU, kan hunder gjennomgå et behandlingsopplegg som innebærer at de behandles mot bendelorm minst to ganger med minimum én dag og maksimum 28 dagers mellomrom. Dette kan gjennomføres hos veterinær i Norge før utreise, eller hos veterinær i utlandet. Dette er ikke mulig for hunder som kommer fra land utenfor EU/EØS (tredjestater). Behandlingene skal gjennomføres som to adskilte behandlinger og skal derfor være utført på to adskilte datoer. Deretter behandles de minst hver 28. dag. Behandlingene må være bekreftet av veterinær i hundens kjæledyrpass. Et slikt behandlingsopplegg må alltid avsluttes med en siste behandling hos veterinær etter siste utenlandstur.Behandling med 28 dagers intervall vil være aktuelt for de som for eksempel har hytte eller feriehus i Sverige, eller av andre grunner foretar jevnlige reiser over grensen med hund. Hvis du senere vil avslutte slik jevnlig behandling, er det viktig at dyret behandles en siste gang etter siste innførsel til Norge. Denne siste behandlingen må da skje hos veterinær i løpet av de siste 28 dagene etter foregående behandling. Denne behandlingen kan ikke eier utføre selv, da den må dokumenteres i kjæledyrpasset.
 • Alle dyr skal ha identitetsmerking. OBS! Dersom vaksinering mot rabies er et krav, må du huske at ID-merking skal utføres før rabies-vaksinen.

Dette ANBEFALER vi ved utenlandsreise med hund og katt:

 • Om ditt dyr går på faste medisiner, husk å ta med nok medisiner i originalforpakning. Skulle det bli for lite medisiner under tiden dere er på ferie, er det lettere å finne lik medisin hvis originalforpakningen er med.
 • Leptospirose er en bakteriesykdom som forekommer i Sør og Øst-Europa. Dyr smittes oftest via drikkevann, eller ved å bade i vann som er forurenset av urin fra smittede dyr. Bakterien forårsaker oppkast, diare og redusert allmenntilstand, men som kan uten behandling medføre kronisk sykdom og resultere i død. Kan også smitte direkte fra dyr til menneske. Vi anbefaler at hunder som reiser til Danmark eller lenger sør vaksineres mot leptospirose. Behandlingen bør startes senest 7 uker før avreise. Vaksinen gis 2 ganger med 3-4 ukers mellomrom, med årlig revaksinering.  
 • Flått: Ved reise til områder med mye flått anbefaler vi bruk av flåttbeskyttende middel. Resept på dette får du hos oss ved henvendelse. Flått kan overføre bakterier og virus som kan gi alvorlig sykdom, bl.a. Skogsflåttencefalitt (hjernehinnebetennelse/TBE), Babesiose og Borreliose.
 • Lopper: I store deler av Europa inklusive Sør-Sverige og Danmark er det vanlig med hunde- og kattelopper. I Norge har det frem til de siste årene vært uvanlig med hunde- og kattelopper. Loppene lever i pelsen og i omgivelsene til hund og katt. Får man først lopper i huset kan det være vanskelig å bli kvitt dem. Vi anbefaler derfor alle som reiser sørover med hund og katt å bruke loppemiddel.
 • Leishmaniose er en alvorlig parasittsykdom som befinner seg i Sør-Europa. Sykdommen har vanligvis et kronisk forløp, som kan begrense seg til hudsykdom, men i de fleste tilfeller forårsaker alvorlig systemsykdom med feber, avmagring, anemi, nyresykdom og leverskader. Den smittes via sandmygg, og kan forhindres med en vaksinekur som gis senest 10 uker før avreise. Vaksinen gis 3 ganger med 3 ukers mellomrom, med årlig rekvaksinasjon. Alternativt kan den forhindres med avstøtende middel for sandmygg som eks flåtthalsbånd og flåttdråper man bruker på huden.
 • Tropisk hjerteorm, eller Dirofilaria immitis som den også heter, er en annen alvorlig parasittsykdom, som overføres via mygg til hund. Forårsaker utvikling av små larver i hovedvertens hudvev, som etterhvert vandrer til hjertet og utvikler seg til voksne ormer på 20-30 cm. Denne sykdommen som vanligvis er å finne i Sør-Europa, sprer seg stadig lengre nord, og er påvist så langt nord som til Danmark. Forhindres med spesifikke ormekurer eller påflekkingsvæske man applisere på huden.
 • Fransk hjerteorm finnes i Danmark, Sverige og de fleste andre land i Europa. Denne hjerteormen finnes i områder med mye nakensnegler. Smittede hunder får ofte luftveissymptomer, men mange andre diffuse symptomer også forkommer. Parasitten kan forebygges med ormekur, men om den ikke har fått dette, anbefales det at du ca 30 dager etter hjemkomst leverer en avføringsprøve til oss som vi undersøker med tanke på fransk hjerteorm. Avføringsprøve samles opp over 3 dager. Vi trenger kun 4-5 teskjeer.

Minner på at som eier er man selv ansvarlig for å besørge at alle regler og krav er oppfylt ved reise inn og ut av land. Men, vi stiller gjerne med råd og hjelp for deg og ditt dyr! :)

Oppsummerende huskeliste:

 • Vær ute i god tid! Husk alle vaksiner og behandlinger :)
 • Pass og ID-chip
 • Rabiesvaksine (senest 21 dager før avreise)
 • Leptospirosevaksine (senest 7 uker før avreise)
 • Leishmaniosevaksine (senest 10 uker før avreise)
 • 1 uke før avreise: flåtthalsbånd (mot mygg, sandflue, lopper, lus og flått)
 • 2 dager før avreise + gjenta hver 28 dag: påflekkingsmedisin mot fransk og tropisk hjerteorm)
 • 24-120 timer før retur til Norge: ormekurtablett med Praziquantel, mot revens dvergbendelorm (gis hos veterinær)

Kilder: Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet. Vi tar forbehold om skrivefeil.

Sandviken
Addresse:
Sandviken Dyreklinikk AS
Org nr: 918783148
Sandviksbodene 65 B
5035 Bergen

Kontakt:
Åpningstider:
Mandag-torsdag: 08:00-18:00
Fredag: 08:00-16:00
© 2022 Sandviken Dyreklinikk. All right reserved.
Bestill time