Tannresorpsjon hos katt

Tannresorpsjon hos katt

Tannresporpsjon (TR) er en smertefull tannsykdom som oftest rammer katter. Sykdommen ble tidligere kalt FORL (Feline Odontoclastic Resorptive Lesion), men ettersom vi ser at sykdommen også kan ramme andre dyrearter har den fått nytt navn i senere tid. Tannresorpsjon startes fra tannens innside, og beskrives ofte som at tannen blir «spist opp» innenfra. Når tannemaljen brytes og pulpa (tannens levende vev, inkl nerver) eksponeres vil tilstanden være svært smertefull.

Hvorfor får min katt TR?

Odontoklaster og odontoblaster er kroppens egne celler som samarbeider i det kontinuerlige arbeidet om å bygge om benvevet i og rundt tennene. Odontoklastene bryter ned og odontoblastene bygger opp. Hos katter med TR ser man at dyrets odontoklaster er mer aktive enn odontoblastene med det resultatet at de affiserte tennene brytes ned. Selve årsaken bak dette vet man ikke, men det forskes på kontinuerlig. Studier viser at over 50% av alle katter over 5 år har en eller flere tenner affisert av TR.

Symptomer:

Symptomer vil variere ut ifra alvorlighetsgrad av sykdommen, hvor fremskreden sykdommen er og om det er tannhals eller tannrot som er affisert. Ulike individer har også ulik smertegrense og adferd i forbindelse med smerter. Dersom kun tannrot er affisert er sykdommen oftest mindre smertefull, det er likevel viktig å avdekke da sykdommen kan skride frem slik at pulpa eksponeres – dette vil være svært smertefullt!

Symptomer man kan se etter er:

  • Katten klaprer med kjeven når den spiser og når man berører den vonde tannen
  • Rødt/irritert tannkjøtt ved den/de affekterte tennene
  • Katten slever
  • Spiser mindre dårligere og/eller enn vanlig
  • Vegrer seg for å spise tørrfôr
  • Dårlig ånde
  • Trekker seg unna

Ettersom katter ofte skjuler smerter, og fordi vi vet at tannresorpsjon rammer mange, er det viktig å følge med på kattenes tannhelse.

Hvordan stilles diagnosen TR?

TR gir oftest lesjoner ved tannhalsen eller ved tannroten. Sykdommen kan berøre en eller flere tenner, og ses oftest ved de første kinntennene i underkjeven.

Diagnosen stilles best ved en kombinasjon av en munnhuleundersøkelse med sondering og en tannrøntgenundersøkelse. Disse undersøkelsene utføres under lett sedasjon.

Ved tidlige stadier eller tilfeller hvor lesjonene bare berører tannens røtter kan diagnosen kun stilles ved tannrøntgen.

Ved de seneste stadier hvor tannemaljen er brutt ser man ofte som små hull ved tannhalsen, i disse tilfellene prøver tannkjøttet å «dekke over» hullet og man ser at tannkjøttet strekker seg litt opp langs tannhalsen. Dersom din veterinær ser slike symptomer ved observasjon av munnhulen under en helseundersøkelse, vil det være anbefalt med videre undersøkelse av munnhulen under sedasjon som beskrevet over.

Tannresorpsjon katt Sandviken Dyreklinikk


Bildet viser sent stadie av TR hvor tannkjøttet forsøksvis dekker over «hull» i emaljen (blå pil på fargebilde). Tannrøntgen bekrefter diagnosen (lesjonen er merket ved blå pil på røntgenbildet).

Behandling:

Affiserte tenner bør opereres ut, da det dessverre ikke finnes noen annen effektiv behandling for sykdommen. Dersom tannens rot er oppløst kan det være tilstrekkelig å fjerne kronen og dekke restene av roten gjennom å sy tannkjøttet over. Dersom roten er intakt er dette ikke tilstrekkelig, da må også roten fjernes.

TR er en sykdom som etterhvert kan ramme nye tenner på katten. Både dyreeier og veterinæren må være innforstått med at det kan være behov for jevnlige kontroller av tennene. Derfor bør regelmessige undersøkelser av munnhulen utføres på katten.
Visste du at Sandviken Dyreklinikk tilbyr gratis årlig tannsjekk?

Som støttebehandling til katter med TR kan man gi Maximun for å styrke kattens immunforsvar.

Sandviken Dyreklinikk - Sammen for trygghet og helse!

Sandviken
Addresse:
Sandviken Dyreklinikk AS
Org nr: 918783148
Sandviksbodene 65 B
5035 Bergen

Kontakt:
Åpningstider:
Mandag-torsdag: 08:00-18:00
Fredag: 08:00-16:00
© 2022 Sandviken Dyreklinikk. All right reserved.
Bestill time