Kastrering av din katt

Kastrering av din katt

Hva er forskjellen på kastrasjon og sterilisering?

Ved kastrasjon fjernes kattens kjønnscelle – og hormonproduserende organ. Hos hunnkatt innebærer det at eggstokker, eggledere og livmor fjernes kirurgisk. Ved sterilisering avsnøres dyrets eggledere, men eggstokker og livmor fjernes ikke. I sistnevnte tilfelle vil katten fortsatt få løpetid, men ikke være i stand til å bli drektig.
Hos Sandviken Dyreklinikk utfører vi kastrasjon av både hann – og hunnkatt.

Hvorfor kastrere din katt?

  • Forhindre smittsom sykdom som FIV (katteaids)
  • Minske risiko for å pådra seg skader som følge av slåsskamper om territorier
  • Forhindre stadig økende kattebestand i Norge, da dette fører til at det er vanskelig å skaffe trygge hjem til alle
  • Hunnkatter kastrert før første løpetid minsker risiko for jursvulster
  • Minsker hannkattens lange «vandringer på frierferd»
  • Unngå livmor- og eggstokk kreft, samt livmorsbetennelse hos hunnskatt

Når bør du kastrere din katt?

Vi råder til å kastrere din katt i ung alder, helst før første løpetid hos hunnkatt da dette vil minske risiko for jursvulster senere i livet. Katter blir kjønnsmodne ved cirka 6 måneders alder. Vi råder derfor til å kastrere din katt ved 5-6 måneders alder. Myten om at katten bør ha et kull før eventuell kastrasjon er ikke korrekt!

Hvordan kan du forberede din katt til en trygg operasjon?

Vi råder til å behandle katten med Profender påflekkingsvæske ca 1 uke før inngrepet. Denne behandlingen er anbefalt for å trygge din katts narkose ved å eliminere eventuell lungeorm. Katten bør holdes inne fra kvelden før inngrepet, slik at du som eier kan se til at din katt fastes de siste 6-12 timer før operasjon. Katten skal ha tilgang til rent vann helt frem til operasjon.

Kattunge leker sandviken dyreklinikk

Hvordan foregår en kastrasjon?

Kastrasjon av både hann – og hunnkatt er et rutineinngrep som utføres daglig. Når katten ankommer klinikken vil veterinæren gjøre en grundig helseundersøkelse av din katt, slik at man kan individuelt tilpasse din katts narkose dersom den har spesielle behov. Deretter vil katten sederes og narkose innledes. Smertelindring vil bli gitt både før, under og etter operasjonen, og katten vil motta kvalmestillende for at katten skal ha det så behagelig som mulig i etterkant av operasjonen.

Gjeldende for begge kjønn:

Når katten er lagt i narkose vil operasjonsområdet bli barbert og vasket, og deretter desinfisert. På operasjonssalen dekker vi til operasjonsområdet sterilt for å unngå infeksjoner.

For hunnkatt:

Hos hunnkatt vil eggstokker, eggleder og livmor bli fjernet kirurgisk. Deretter lukkes bukvegg i tre lag; muskulatur, underhud og hud. Vi syr stort sett med sutur som løser seg opp av seg selv, det er derfor ikke behov for sting fjerning. Vi råder likevel til å benytte seg av vårt tilbud om gratis etterkontroll 10 dager etter operasjon.

For hannkatt:

For hannkatt er kastrasjon et mindre inngrep hvor blodkar og sædleder blir knyttet av og testikler fjernet. Ettersom operasjonssårene er små er det sjeldent nødvendig å sette noen sting, og sårene vil gro etter kun få dager.

Hva skjer etter operasjonen?

Katten kan normalt reise hjem samme dag som den har undergått operasjon. Denne dagen er det viktig at katten har tilsyn og at du som eier gir den et rolig, lunt og godt sted å hvile (kroppstemperaturen kan synke noe som følge av narkosen). Katten kan motta mat og drikke som normalt etter hjemreise, men bør holdes inne.

Fra klinikken vil katten få med smertestillende tabletter/resept på smertestillende, du som eier starter behandling dagen etter operasjon. Varighet av smertestillende behandling er normalt 4 dager etter operasjon for hunnkatter og 3 dager etter operasjon for hannkatter (da inngrepet hos hunnkatter er noe mer inngående).

Operasjonssåret bør kontrolleres daglig, dersom hevelse, rødme, blødning eller vond lukt observeres bes eier straks melde fra til klinikken da dette kan tyde på komplikasjoner.

Dersom katten viser interesse for å slikke på operasjonssåret rådes det sterkt til å ha på katten halskrage eller body for å unngå komplikasjoner, dette kan kjøpes hos klinikken. Katten bør holdes inne de første dager etter operasjon.

ID-merking

Vi anbefaler alle dyreeiere å ID-merke sitt dyr. Dette utføres ved å sette et lite implantat med størrelse med et riskorn under huden. Da dette kan være litt ubehagelig, anbefales det å ID-merke katten din i forbindelse med kastrering, slik at den ikke merker noe til det.

ID-merket gir dyret ditt et unikt ”personnummer”, som man kan søke opp på Dyreidentitet, og få info på eiers navn, adresse og telefonnummer.

Hvorfor ID-merke dyret mitt?

  • Dette er den eneste måten du kan dokumentere deg selv som oppriktig eier av katten: uten mikrochip er katten ansett som ”eierløs”
  • Økt trygghet for deg og din katt: dersom katten forsvinner, kan eier lett søkes opp av de som finner den
  • Dersom det skulle oppstå en ulykke og noen finner katten din, kan eier lett søkes opp av dyreklinikken
  • Enklere og tryggere adkomst inn i hjemmet ditt med kattedør som kommuniserer med ID-merket


Sandviken Dyreklinikk - sammen for ditt dyrs trygghet og helse!

Sandviken
Addresse:
Sandviken Dyreklinikk AS
Org nr: 918783148
Sandviksbodene 65 B
5035 Bergen

Kontakt:
Åpningstider:
Mandag-torsdag: 08:00-18:00
Fredag: 08:00-16:00
© 2022 Sandviken Dyreklinikk. All right reserved.
Bestill time