Fremmedlegeme/gresstrå i svelg/nesehule

Fremmedlegeme/gresstrå i svelg/nesehule

Gresstrå eller annet fremmedlegeme i hals/nesehule er etvanlig problem som sees oftest på vår/sommer. Dyr som hoster og/eller nyser kan ha problem med fremmedlegeme som sitter fast i svelg. Dette gir en kronisk irritasjon og betennelse som plager dyret. Det vanligste type fremmedlegeme vi ser er gresstrå eller plantemateriale. Det forekommer vanligst hos katt, men sees også hos hund. Symptomer oppstår som regel akutt.

Symptomer

·       Hoste/harkning

·       Nedsatt allmenntilstand/nedstemthet

·       Nedsatt matlyst

·       Puss/slim fra nese/munn

·       Smatting

·       Brekning/oppkast

Hva gjør veterinæren

Veterinæren vil ta en grundig sykehistorie og utføre en innledende undersøkelse. Det er flere forskjellig sykdommer som kan gi lignende symptom og det derfor viktig å forsøke å utelukke andre diagnoser. Andre diagnoser som gir hoste kan være hjertesykdom, lungesykdom, mage-tarm-sykdom og virus. Det kan være nødvendig med videre diagnostikk for å utelukke andre årsaker til symptomene dyret ditt viser. Dersom veterinæren vurderer at fremmedlegeme i svelg er sannsynlig årsak til dyrets symptom vil det anbefaleså utføre en videre sjekk av svelg i narkose. Under narkose vil veterinæren undersøke svelget godt, samt se inn i nesehule/bak den bløte gane. Vi benytter ofte endoskop for denne undersøkelsen for å komme godt til innover i nesehule.

Ved observasjon av fremmedlegeme/gresstrå, fjernes dette i sin helhet. Noen ganger blir det irritert i slimhinnen hvor fremmedlegeme har vært og det er nødvendig med betennelsesdempende medisiner i etterkant.

Hvordan kan man forhindre fremmedlegeme i svelg/nesehule

Det er vanskelig å forhindre at gresstrå setter seg fast i svelg. Dersom du mistenker at ditt dyr har noe som irriterer i svelg kan du forsøke å gi våtfor for å se om dette kan hjelpe dyret å svelge ned eventuelt fremmedlegeme til magesekk og fjerne irritasjon. Gresstår i svelg er sjelden en akuttsituasjon; dersom det er tydelig at situasjonen gir pusteproblem/anstrengt respirasjon anbefales å få dyret undersøkt med det samme.

De aller fleste kommer seg veldig raskt etter fjerning fremmedlege og er helt frisk etter endt behandling.

SANDVIKEN DYREKLINIKK - SAMMEN FOR HELSE OG TRYGGHET!

Sandviken
Addresse:
Sandviken Dyreklinikk AS
Org nr: 918783148
Sandviksbodene 65 B
5035 Bergen

Kontakt:
© 2022 Sandviken Dyreklinikk. All right reserved.
Bestill time