FIV og FeLV

FIV og FeLV er virussykdommer som kan overføres til din katt fra en smittet katt eller direkte fra kattemor under graviditet eller etter fødsel.

Det finnes ingen effektiv og trygg vaksine mot disse sykdommene, så forebyggende tiltak er viktig.

Både FIV og FeLV er Retroviruser som angriper kattens immunsystem. Dette fører til at katten blir mer utsatt for sekundære infeksjoner med bakterier, sopp, parasitter, samt kreft og autoimmune sykdommer.

Katten kan dog leve et godt og langt liv selv om den har fått påvist FIV eller FeLV.

FIV

FIV står for Feline Immunodeficiency Virus, og er tilsvarende HIV (Human Immunodeficiency Virus) hos mennesker. FIV angriper immunsystemet til katten og fører til nedsatt beskyttelse mot andre infeksjoner. Katter smittet med FIV kan være uten symptomer på sykdom i flere år, men etterhvert vil man se symptomer på nedsatt immunforsvar.  Det er ingen behandling som fører til at katten blir kvitt viruset, men katter med FIV kan leve lange og gode liv dersom man tar visse tiltak.

Hvordan blir katten smittet med FIV?

Primær smitte for FIV er gjennom bittsår.  FIV smittes vanligvis ikke mellom katter som lever sammen i fred og ro. I sjeldne tilfeller kan kattemor smitte kattungene sine med FIV, dette skjer helst dersom kattemor smittes under graviditeten. Parring er heller ikke en vanlig måte katter blir smittet på, men det kan forekomme.

Siden smitte hovedsakelig skjer gjennom bittsår er ukastrerte hannkatter ekstra utsatt for å bli smittet.

Det finnes ingen vaksine mot FIV, så beste metode for å unngå smitte er å få din katt kastrert for å redusere slossing så godt det lar seg gjøre. Katter som har testet positivt på FIV skal holdes som innekatter for å unngå å videreføre smitten til andre katter.

Hvilke symptomer ser vi?

Det er tre faser av en infeksjon med FIV: Den akutte fasen, den latente fasen og den progressive fasen.

Den akutte fasen skjer som regel 1-3 mnd etter smitte. I denne fasen blir viruset transportert til kattens lymfeknuter, hvor det reproduseres i hvite blodceller (t-lymfocytter). Fra lymfeknutene sprer viruset seg til hele kroppen. Dette fører til midlertidig forstørrede lymfeknuter over hele kroppen, noen ganger feber, nedsatt allmenntilstand, nedsatt apetitt. Som regel er disse symptomene milde og kan overses.

Etter den akutte fasen kommer den asymptomatiske/latente fasen. I denne fasen repliserer viruset seg sakte inni immunceller, og katten vil ikke vise noen utvendige tegn til sykdom. Noen ganger kan man plukke opp forandringer på blodprøver i denne fasen.

Noen katter forblir i det latente fasen, og utvikler aldri en mer alvorlig sykdom.

Dersom katten kommer i progressiv fase av sykdommen vil man se sekundære infeksjoner, som for eksempel kronisk/tilbakevendende infeksjoner i hud, øyne, urinveier og øvre luftveier. Ofte ser man inflammasjon av tannkjøtt og alvorlig tannsykdom i katter som tester positivt for FIV. FIV-positive katter er mer utsatt for å utvikle kreft og autoimmune sykdommer.

FeLV

FeLV står for Feline Leukemia Virus, og smitte føres gjennom spytt, nesesekret, urin, avføring og melk. Smitte mellom katter skjer gjennom bittsår, når de vasker hverandre og i noen tilfeller gjennom kontakt med avføring/urin eller når katter deler mat/vannskåler. Smitte skjer også fra mor til kattunger, enten før fødsel eller når kattungene drikker melk.

Kattunger er mer utsatt for smitte enn voksne katter, men også voksne katter blir smittet.

Hvilke symptomer ser vi?

FeLV er en vanlig årsak til kreft hos katter. Viruset kan også føre til ulike blodsykdommer, særlig anemi/blodfattighet, og nedsatt immunforsvar. Sekundære infeksjoner med bakterier, sopp, parasitter er vanlige symptomer på FeLV infeksjon.

I tidlig stadie av infeksjon med FeLV er katten uten symptomer. Etter en stund (uker til år), ser man en progressiv utvikling av sykdommen.

Vanlige symptomer:

 • nedsatt apetitt
 • dårlig pelskvalitet
 • forstørrede lymfeknuter
 • feber
 • bleke slimhinner
 • betennelse i tannkjøtt og munn
 • infeksjoner i hud, urinveier og luftveier
 • kronisk diarè
 • nevrologiske symptomer, som anfall
 • øyesykdom
 • abort eller svake kattunger
Kattunge Sandviken Dyreklinikk

Hvordan kan vi behandle?

Det finnes dessverre ingen behandling som kurerer katten for FIV eller FeLV.

Man kan alikevel ta noen tiltak som gir katten best mulig sjanse for å forbli i latent fase av en FIV infeksjon,  og ikke utvikle videre sykdom som følge av nedsatt immunforsvar.

Først og fremst må man unngå sekundære infeksjoner så godt det lar seg gjøre, samt unngå smitte til andre katter. Dette oppnås ved at katten holdes som innekatt, og ikke får gå ut dersom den har testet positivt for FIV/FeLV.

Kastrering og sterilisering reduserer slossing, og man unngår å smitte kattunger med viruset.

God ernæring, med fôr av høy kvalitet er veldig viktig for å styrke immunforsvaret.

Det finnes tilskudd til fôret som styrker imunforsvaret, for eksempel FeliLysin.

FIV/FeLV positive katter bør komme til regelmessig helsesjekk og vaksinering hos veterinær, samt regelmessig ormekur for å beskytte katten mot andre virussykdommer og parasittinfeksjoner. Regelmessig blodprøve og urinanalyse bør taes for informasjon på helsestatus til katten.

Dersom katten utvikler symptom på sykdom må dette behandles så fort som mulig.

Før man får en ny katt i hjemmet bør man teste for FIV og FeLV for å ikke innføre smitte i hjemmet.

Katter med påvist FeLV skal ikke dele mat- eller vannskåler med andre katter. Katter som tester positivt for FIV/FeLV skal holdes som innekatter fo rå unngå videre smitte.

Det finnes ingen anbefalt vaksine mot FIV/FeLV.

FIV/FeLV smitter ikke til mennesker.

Hvordan settes diagnosen?

Man tester for FIV/FeLV ved å ta en blodprøve. Dersom katten tester positivt har den påvist sykdom. I noen tilfeller kan videre test taes for å verifisere diagnosen.  

Katter med FIV/FeLV kan leve lange og gode liv med riktig oppfølging :)

Ta gjerne kontakt med klinikken dersom du har spørsmål, vi er her for å hjelpe dere, tlf 415 70 007

Dersom en akuttsituasjon skulle oppstå utenom klinikkens åpningstid, kan man kontakte Smådyrvakten i Bergen på tlf 820 90 060.

Sandviken
Addresse:
Sandviken Dyreklinikk AS
Org nr: 918783148
Sandviksbodene 65 B
5035 Bergen

Kontakt:
Åpningstider:
Mandag-torsdag: 08:00-18:00
Fredag: 08:00-16:00
© 2022 Sandviken Dyreklinikk. All right reserved.
Bestill time