Cushings

Cushings

Hyperadrenocortisisme


Cushings (hyperadrenokortisisme) er en hormonell sykdom hvor kroppen produserer unormalt stor mengde av stresshormonet kortisol. Sykdommen forekommer som regel hos middelaldrende til eldre hunder.

Kortisol er et hormon som produseres av binyrene – to kjertler som ligger nær nyrene i buken. Hos en frisk hund vil kroppen produsere mer kortisol under stress eller sykdom. Når sykdom eller stress er over vil kortisolnivået normaliseres. Hos hunder med cushings sykdom vil produksjonen av kortisol være forhøyet over tid, selv uten stressituasjon eller sykdom. Forhøyet kortisolnivå over tid vil gi skader på organer og kroppens evne til å regulere stoffskifte.


Symptomer

Mange av symptomene som oppstår ved cushings sykdom kan minne om endringer forbundet med normal aldringsprosess. Det kan derfor være vanskelig å skille. Symptom som ofte forekommer ved cushings er

  • Økt drikkelyst
  • Økt/hyppig urinering
  • Økt appetitt
  • Økt pesing, også i hvile
  • Muskelsvinn
  • Økt bukomfang
  • Flekkvis hårtap
  • slapphet

Ikke alle hunder vil reagere likt på sykdommen. Noen viser alle symptom nevnt over, andre kun et par av disse – eller i veldig svak grad.  

Diagnose

Det finnes dessverre ingen spesifikk prøve å teste for cushings. Dersom veterinæren mistenker cushings hos din hund vil det anbefales generelle blodprøver og urinprøver. Dersom disse prøvene videre styrker mistanke om cushings anbefales videre tester.

Kortisolnivået i blodet vil normalt variere mye gjennom dagen ut fra hvilken situasjon hunden befinner seg i. Det er derfor ikke mulig å ta en enkelt blodprøve med kortisolmåling for å vurdere om det er overproduksjon. Det er i hovedsak to tester som utføres for å komme nærmere en diagnose. De vanligste to testene er «lavdose dexametason»-test og «ACTH-stimulering»-test. Noen ganger kan det være nødvendig å gjennomføre begge tester for å stille diagnosen.

Behandling

Den vanligste behandlingen for cushings er daglig medisinering. Trilostan er den aktive substansen i medisinen og fungerer ved å redusere produksjon av kortisol i binyrene. Medisin doseres normalt en gang daglig, men kan noen ganger bli nødvendig å gi to ganger daglig. Medisin gis sammen med mat til samme tidspunkt daglig. Kapslene skal ikke dele eller knuses.

I oppstartfasen er det nødvendig med hyppige kontroller for å finne riktig dose medisin for din hund. Når riktig dose er funnet og hundens kliniske tegn og blodverdier stabiliseres kan status kontrolleres sjeldnere.

Behandling er livslang. Medisinene vil ikke kurere sykdommen, men demper overproduksjon av kortisol slik at nivået holdes innenfor normale verdier.

Dersom hunden får tegn til sykdom under behandling med trilostan, inkludert slapphet/sløvhet, oppkast, diare og anoreksi, skal behandling avbrytes umiddelbart og veterinær kontaktes så snart som mulig.

Prognose

Prognosen er god ved riktig behandling og oppfølging!

Behandling pleier å fungere fint for de aller fleste hunder. Endring i symptomer kan oppleves allerede etter dager til uker (reduksjon i drikkelyst og urinering) til måneder (endring i hud). For noen hunder kan det være utfordrende å finne riktig dosering, det er derfor viktig å komme til avtalte kontroller.

Om sykdommen ikke behandles kan det gradvis bli mer alvorlig og gi alvorlige komplikasjoner. Hunder som behandles vil som regel kunne leve videre med god livskvalitet.


Sandviken
Addresse:
Sandviken Dyreklinikk AS
Org nr: 918783148
Sandviksbodene 65 B
5035 Bergen

Kontakt:
Åpningstider:
Mandag-torsdag: 08:00-18:00
Fredag: 08:00-16:00
© 2022 Sandviken Dyreklinikk. All right reserved.
Bestill time