logo

Gynekologi og reproduksjon

Hos oss får du utført blant annet progesteronmåling, vaginalutstryk, kunstig inseminering av hund, forebyggende helsetiltak, fertilitetsutredning, drektighetsundersøkelse, fødselshjelp, keisersnitt og drektighetsavbrudd på hund og katt. 

Hvordan finne optimalt tidspunkt for parring?
Det handler om riktig timing! Vi hjelper deg med å finne det optimale tidspunkt for parring. 

Progesterontest: dette hormonet måles med en blodprøve (Catalyst Progesteron), og gjenspeiler det hormonelle ovulasjonsforløpet til hunden. Dette kan gi oss en eksakt tallverdi på optimalt tidspunkt for parring. I mange tilfeller må man repetere blodprøven.

Vaginalutstryk: en svaberprøve fra tispens vaginalslimhinner. Gjenspeiler celleforandringene som tar sted under ovulasjonssyklusen.

Drektighetsundersøkelse: 
Vi utfører drektighetsundersøkelse ved hjelp av ultralyd og røntgen. Hvilken metode som benyttes er avhengig av hvor i drektigheten tispen eller hunnkatten er. 
Fra dag 25 kan vi benytte ultralyd for å påvise drektighet for dyr. Det er dessverre ikke spesielt godt egnet til å telle antall fostre, men man kan estimere ca alder, undersøke hjertet og få et godt overblikk på fosterets tilstand. 
Fra dag 48 kan vi bruke røntgen, da skjelettet til valpene/kattungene mineraliseres og bli tydelig på et røntgenbilde. Dette gir oss også muligheten til å få et eksakt antall på kullet. 

Dette er viktige undersøkelser vi anbefaler alle med et drektig dyr å foreta, slik at man kan være best mulig forberedt til fødsel, og minimere risikoen for eventuelle komplikasjoner.