logo

Coronavirus

På grunn av en stadig eskalerende situasjon med Coronavirus i Norge, ønsker Sandviken Dyreklinikk å ta de forholdsregler vi kan for å redusere smitterisiko og opprettholde vårt samfunnsansvar. Sandviken Dyreklinikk ser det som svært viktig for dyrehelsen i Norge at dyreklinikker ikke må stenge, vi gjør det vi kan for å verne om våre ansatte og deg som kunde. 

Vi presiserer at det per tid ikke er noe som tyder på at dyr kan få sykdom som følge av COVID-19, men at vi må ta høyde for at dyr kan være smittebærere ved at de kan ha viruspartikler i pelsen og i spyttet sitt. Dette er grunnen til at vi opprettholder strenger hygienetiltak og skjerper smittevern.

Klinikken holder åpent som normalt, men hever smitteverntiltakene som følger:

- Alle dyr er hjertelig velkommen og vi hjelper alle som trenger det.
- Timebestilling foregår som vanlig både per tlf (415 70 007), e-post (post@sandvikendyreklinikk.no), Facebook eller via vår hjemmeside (www.sandvikendyreklinikk.no)
- Ved ankomst klinikk ber vi om at dyreeier ringer på klinikkens ringerklokke  og forteller om ditt ærend (konsultasjon, kjøp av fòr etc). Ringerklokken finner du på høyre side av blå inngangsdør i 1. etg
- V ber deg vente ved hovedinngang i 1. etg til en av våre ansatte kommer deg i møte og tar i mot ditt kjæledyr/leverer dine varer.
- Dersom ditt dyr trenger undersøkelse eller behandling vil vi ringe deg slik at all kommunikasjon blir grundig slik vi normalt ville gjort under en vanlig konsultasjon.
- Ditt dyr vil som alltid være i høysete hos oss, og vil som alltid motta trygg og god behandling,
- Straks ditt dyr er ferdigbehandlet vil du bli oppringt slik at du kan hente ditt kjæledyr ved hovedinngangen i 1. etg.

NB!
Det bes om at dyr fra husholdninger med smitte eller mistenktsmitte følges til klinikken av en person utenom husholdingen, og at kjæledyret sjamponeres før ankomst til klinikken for å fjerne smittepartikler fra pelsen.

Tusen takk for at du hjelper i kampen mot COVID-19!
Sandviken Dyreklinikk - Sammen for helse og trygghet!