Tannekstraksjon

I enkelte tilfeller kan tannekstraksjon (tanntrekk) være nødvendig behandling for at ditt dyr ikke skal gå med vedvarende smerter/ubehag.

Indikasjoner på tannekstraksjon kan være:

 • Tannfrakturer hvor tannens indre (pulpa) er eksponert
 • Tannrotabscess
 • Fremskreden periodontitt (betennelse rundt tannens festeapparat)
 • Karies (hull i tennene) som ikke kan plomberes
 • TR (tannresorpsjon)
 • Løse tenner

Hva bør jeg som eier tenke på i forkant av tannekstraksjonen?

Ettersom tannekstraksjon foregår under narkose er det viktig at ditt dyr ikke mottar mat i løpet av de 6 siste timer før oppmøte på klinikken. Hunden/katten skal ha tilgang til rent vann helt frem til den drar hjemmefra.

Målet med fasten er å trygge ditt dyrs narkose. Fasten forebygger at dyret kaster opp og kan få mageinnhold ned i lungene under narkosen. Dersom ditt dyr er følsom for å gå en lengre periode uten mat eller mottar en spesialdiett er det fint om du gjør behandlende veterinær oppmerksom på dette slik at hensyn tas ved fôring etter oppvåkning.

Dersom ditt dyr mottar faste medisiner, kan disse vanligvis gis som normalt. Vi ber dog om at behandlende veterinær gjøres oppmerksom på hvilke medisiner ditt dyr har mottatt og hvilken dose.

Det er fint om du lufter hunden din før ankomst slik at den har defekert og urinert før den sederes.

Hvordan foregår en tannekstraksjon?

Ved ankomst vil din hund/katt undergå en grundig klinisk undersøkelse slik at veterinæren kan vurdere om det foreligger noen anestesirisiko. Vi anbefaler også en pre-anestetisk blodprøve for alle dyr som skal i narkose for å bedre kunne foreta vurderingen om anestesirisiko. En pre-anestetisk blodprøve vil kunne avdekke nedsatt funksjonsevne ved indre organer som ennå ikke er representert med symptomer. I slike tilfeller kan det være behov for individuelle tilpasninger ut over preparater som normalt brukes for friske pasienter, dette for å kunne gi ditt dyr den tryggeste narkosen.

Under prosedyren vil alle våre pasienter være intubert. Dette innebærer at en trakealtube føres forsiktig ned i pasientens luftrør etter at sedasjon er indusert. Intubasjon er med på å forhindre at bakterier som kan frigjøres under enkelte ekstraksjoner (f ex. ved ekstraksjon av tann med rotabscess) skal inhaleres, og at dyrets mageinnhold skal komme inn i luftrøret dersom regurgitasjon oppstår. Veterinæren vil også sette inn et venekateter ved ett av dyrets frambein for å kunne gi nødvendige medisiner. Alle pasienter vil motta god smertestillende behandling både før, under og etter tanntrekk, samt kvalmestillende medisin for å gjøre prosedyren og oppvåkning så behagelig som mulig.

Når pasienten er klargjort vil veterinæren først gjøre en grundig tann-og munnhule undersøkelse for å trygge at alle eventuelle avvik oppdages da endringer kan ha oppstått siden forrige kontroll. Dersom veterinæren oppdager avvik vil det bli tilrådt å ta tannrøntgen av tannrøttene for videre undersøkelse. Ved behov vil en individuell behandlingsplan bli lagt for ditt dyr.

Der etter vil tannekstraksjonen utføres. Tannekstraksjon er ofte omfattende munnhulekirurgi og prosedyren vil vaiere avhengig av hvilke tenner som skal trekkes. Eksempelvis har jeksler to eller tre røtter, disse må deles og hver rot opereres ut separat. Hjørnetennene har kun én stor rot, men roten er kraftig og sitter dypt, tannroten er ca to ganger så lang som tannkronen. Hjørnetenner fjernes ved at man lager en «flapp» i tannkjøttet som løftes opp, ofte vil det også være behov for å borre bort en del av overliggende kjeveben over tannroten for så å operere ut tannen. Der etter blir «tannkjøttflappen» lagt på plass og sting blir satt. Det blir sydd med en selvoppløselig tråd og fjerning av sting er derfor ikke nødvendig.

Alle pasienter som er under narkose ved Sandviken Dyreklinikk vil monitorers av veterinær til enhver tid fra sedasjon til våken tilstand. Straks pasientens svelgrefleks er intakt vil behandlende veterinær fjerne trakealtuben. Venekateter fjernes ved våken tilstand. Før hjemreise vil du som eier få informasjon om smertelindrende medisiner dyret skal motta de neste dagene, samt andre tiltak for å fremme sunn tilheling.

Hva bør jeg som eier tenke på når min hund/katt fått tannekstraksjon utført?

Når din hund/katt hentes hjem etter utført tanntrekk kan det være lurt å ta hensyn til følgende:

 • For å sikre god sårhelingen skal hunden/katten kun motta boksemat/oppbløtt fôr frem til kontroll (10 dager etter operasjon). Det kan, tross at dyret har mottatt kvalmestillende, være lurt å gi hunden/katten en mindre porsjon mat enn vanlig når dere kommer hjem da noen dyr kan oppleve å være litt uvel etter narkosen.
 • Hunden/katten skal ikke tygge på harde gjenstander før dyret har vært på kontroll hos behandlende veterinær!
 • Dyret bør ligge lunt og varmt etter operasjonen, da kroppstemperatur kan synke noe under sedasjon.
 • Det er vanlig at pasienten kan være ekstra søvnig den dagen hun/han har undergått prosedyren. Det er derfor viktig at hunder kun luftes slik at de får urinert/defekert, og ellers holdes inne i et rolig hjemmemiljø. Fra dagen etter tannrens kan hunden gå turer som normalt.
 • Katter bør holdes inne de 10 første dagene etter tanntrekk for å tilse at katten ikke tygger på harde gjenstander (fanger mus etc).
 • Individuelt tilpasset smertestillende behandling startes dagen etter operasjon da dyret har mottatt alt det behøver ved klinikken på operasjonsdagen.
 • Det anbefales å bruke Stomodine 2 x daglig ved suturlinje de 10 første dagene etter operasjon for å minske risiko for infeksjon.
 • Tannpuss kan startes opp 12 dager etter operasjon.

Ved komplikasjoner, når bør veterinær kontaktes?

Ettersom tannekstraksjoner er rutineinngrep hos Sandviken Dyreklinikk ser vi sjeldent komplikasjoner, men dersom uhellet skulle være ute bes behandlende veterinær kontaktes dersom følgende observeres:

 • Nedsatt allmenntilstand, appetitt eller drikkelyst
 • Dersom sting har løsnet
 • Hevelse ved operasjonsområdet eller snuteparti/under øyne
 • Dersom purulent sekret ses ved operasjonsområdet

Hos Sandviken Dyreklinikk har vi veterinær med spesialkompetanse på tenner, spør oss gjerne om tenner, tannhelse og forebyggende tiltak tilpasset ditt dyr.  

Sandviken Dyreklinikk – sammen for ditt dyrs trygghet og helse!

Sandviken
Addresse:
Sandviken Dyreklinikk AS
Org nr: 918783148
Sandviksbodene 65 B
5035 Bergen

Kontakt:
Åpningstider:
Mandag-torsdag: 08:00-18:00
Fredag: 08:00-16:00
© 2022 Sandviken Dyreklinikk. All right reserved.
Bestill time