Tann- og munnhulesykdom hos katt

Hva er de vanligste tann-og munnhulesykdommer hos katt?

De vanligste tann-og munnhulesykdommer hos katt er tannstein, tannkjøttsbetennelse (gingivitt), periodontitt, tannresorpsjon (TR), tannfraktur og stomatitt. 70-80% av alle katter vil oppleve å få en eller flere av disse lidelsene i løpet av livet, ubehandlet vil dette kunne føre til smerter og andre helseplager for din katt.

Tannstein:

Forårsaket av at fôrpartikler sammen med bakterier fra kattens munnhule danner plakk (mykt hvitgult belegg), i løpet av 24 timer vil plakk kunne reagere med mineraler fra kattens spytt og omdannes til tannstein.

 • Symptomer: Gulbrunt, hardt belegg på tennene, dårlig ånde.
 • Behandling: Tannsteinsfjerning ved hjelp av ultralydscaler og polering av emaljen slik at tannstein ikke fester seg så lett til tennene igjen.

Gingivitt (tannkjøttsbetennelse):

Oppstår som følge av mekanisk irritasjon fra tannstein mot kattens tannkjøttrand og den store mengden bakterier som befinner seg i tannstein. Begynnende gingivitt kan ofte ses som en rød rand langs delen av tannkjøttet som hviler mot kattens tenner.

 • Symptomer: Dårlig ånde, rødt/irritert og lett blødende tannkjøtt.
 • Behandling: Tannsteinsfjerning ved hjelp av ultralydscaler og polering av emaljen slik at tannstein ikke fester seg så lett til tennene igjen. Ofte brukes også produkter med Klorheksidin direkte på kattens tannkjøtt noen dager påfølgende tannbehandlingen for å redusere bakteriemengden.

Periodontitt

Betennelse rundt tannens festeapparat, ofte forårsaket av tannstein med påfølgende tannkjøttbetennelse som forblir ubehandlet. Ved periodontitt forårsaker aggressive bakterier og kroppens eget immunforsvar lommedannelse mellom tenner og tannkjøtt, og nedbrytning av kjevebein rundt den affiserte tannen. Dette kan resultere i tannløsning og i noen tilfeller rotabscesser. Periodontitt er irreversibelt og rammer ca 60% av aller katter over 6 år som ikke får regelmessig tannbehandling.


 • Symptomer: Dårlig ånde, hissig rødt/irritert, hovent og lett blødende tannkjøtt, sikling, løse tenner, puss rundt tennene, adferdsendring grunnet smerter.
 • Behandling: Periodontitt deles inn i ulike stadier etter alvorlighetsgrad. Grad en og to behandles med tannsteinsfjerning ved hjelp av ultralydscaler og polering av emaljen. Ofte brukes også produkter med Klorheksidin direkte på kattens tannkjøtt noen dager påfølgende tannbehandlingen for å redusere bakteriemengden. Grad tre og fire behandles som over, men i mange tilfeller kreves det også tanntrekk av de hardest rammede tennene og/eller korrigerende tannkjøttkirurgi.

Tannresorpsjon (TR)

En tannhalsdefekt hvor tannen blir brutt ned innenfra. Sykdommen er smertefull og rammer ca 60% av alle katter over 5 år. Årsaken til sykdommen er uklar.

 • Symptomer: Endret adferd som følge av smerte, nedsatt appetitt/vondt for å tygge, skjelvinger med kjeven (spesielt ved berøring av affisert tann), sikling, tannkjøttet kan ofte ses trukket noe opp langs tannhalsen (dekker over defekten).
 • Behandling: Sykdommen er progressiv og det ikke finnes kjent behandling som kan stoppe eller kurere sykdommen, tanntrekk eller kroneamputasjon (avhengig av hvor langt sykdommen er utviklet) av affiserte tenner er derfor anbefalt.

Tannfraktur

Forårsakes ofte av traume hvor en bit av tannen brekker av (dersom katten sloss, tygger på en hard gjenstand, dunker seg etc).  i noen tilfeller vil tannfrakturen oppstå slik at tannens indre (pulpa) blir eksponert. En tann med åpen pulpa som følge av tannfraktur er både smertefull og kan gi bakterier tilgang til tannens rot slik at en rotabsess kan dannes.

 • Symptomer: Brukket tann, endret adferd som følge av smerte, nedsatt appetitt/vondt for å tygge, dårlig ånde, sikling, dersom jeksler i overkjeve er affisert kan det ofte ses en hevelse under kattens øye.
 • Behandling: Tanntrekk eller rotfylling er anbefalt ved tannfrakturer med åpen pulpa. For tannfrakturer uten at tannens indre er affisert er det rådet til jevnlige kontroller med tannrøntgen.

Stomatitt

Betennelse i munnhulen, og er en svært smertefull lidelse. Stomatitt kan forårsakes av en rekke ulike faktorer som periodontitt, virussykdommer, autoimmun lidelse, kreft, nyresvikt, forgiftning etc. I noen tilfeller er underliggende årsak ukjent, i disse tilfeller anses ofte sykdommen å skyldes en allergi mot eget plakk. Stomatitt ses som svært røde/irriterte gummer (tannkjøtt) som ofte starter nært tennene og spres til området lenger bak i kattens svelg (oropharynx).  

 • Symptomer: Hovne, røde/irriterte gummer, lett blødende tannkjøtt, nedsatt appetitt/vondt for å tygge, sikling, endret adferd grunnet smerte.
 • Behandling: Behandle underliggende årsak og jevnlig tannsteinsfjerning ved hjelp av ultralydscaler (tannstein fjernes både på den synlige delen av tannen og under tannkjøttranden) og polering av emaljen for å minske bakteriell vekst i munnhulen. Ofte brukes også produkter med Klorheksidin direkte på kattens tannkjøtt påfølgende tannbehandlingen for å redusere bakteriemengden. For de mest alvorlige tilfellene kan tanntrekk av tenner i det affiserete området være nødvendig.

Hva kan jeg som eier gjøre for å sørge for sunne tenner og munnhule hos min katt?

 • Daglig tannpuss med tannbørste og tannpasta tilpasset katt
 • Regelmessig inspeksjon av kattens munnhule
 • Kvalitetsdiett – de fleste fôrprodusenter har fôr med en dentalformula som minsker oppbygning av tannstein ved f. ex at fibrene i fôret er plassert hensiktsmessig og at fôrkulene er større enn vanlig. Dette fører til en mekanisk «pusse effekt» mot tennene. Denne type fôr kan brukes som delfôr (50% av totalt fôrinntakk per døgn) eller fullfôr
 • Munnhuleundersøkelse hos veterinær – jevnlige kontroller hos veterinær (1-2 ganger årlig) for grundig undersøkelse. Hos Sandviken Dyreklinikk er denne undersøkelsen inkludert både ved kattungekontroller, 6mnd kontroll, årlige vaksinasjoner og selvsagt ved alle tannbehandlinger. Vi setter også opp individuell behandlingsplan for de kattene som trenger videre oppfølging.
 • Sandviken Dyreklinikk tilbyr også en årlig gratis tannsjekk!

Hos Sandviken Dyreklinikk har vi veterinær med spesialkompetanse på tenner, spør oss gjerne om tenner, tannhelse og forebyggende tiltak tilpasset ditt dyr

Sandviken
Addresse:
Sandviken Dyreklinikk AS
Org nr: 918783148
Sandviksbodene 65 B
5035 Bergen

Kontakt:
© 2022 Sandviken Dyreklinikk. All right reserved.
Bestill time