Leptospirose hos hund

Leptospiroseinfeksjon hos dyr

Hva er leptospirose? 

Leptospirose er en bakteriesykdom forårsaket av bakterien Leptospira interrogans. Den forekommer hos husdyr, ville dyr og mennesker over hele verden. Sykdommen er vanligst i land med tropisk og temperert klima, men forekommer i voksende grad i nordiske land som Sverige og Danmark.

Smittestoff og smittevei: 

Sykdommen kan smitte mennesker og dyr, hovedsakelig via kontakt med vann forurenset med urin fra smittede dyr.

Leptospirose forårsakes av bakterien Leptospira interrogans. Smitte skjer ved at bakterien skilles ut med urin fra syke dyr og kan smitte gjennom intakte slimhinner som for eksempel øyne, nese og munn og gjennom rifter og sår i huden.

Symptomer: 

Vanlige symptomer hos hund:

  • Oppkast
  • Diarè
  • Nedsatt allmenntilstand

Uten behandling kan sykdommen være dødelig. Hos andre husdyr og ville dyr kan bakterien forårsake forplantningssykdommer.

Diagnostikk: 

Dyr som har potensielt har vært utsatt for smitte, eller viser symptomer som kan være forenlig med Leptospirose, kan sjekkes med blod- og urinprøve.

Behandling og forebygging: 

I de fleste tilfeller av leptospirose hos hund i Norge har hunden blitt smittet etter opphold i utlandet. Det finnes vaksine mot sykdommen og hunder som skal reise i land der det forekommer leptospirose (Sverige, Danmark og lengre sør i Europa), anbefales vaksinasjon mot sykdommen. Leptospirose kan behandles med antibiotika.

SANDVIKEN DYREKLINIKK – SAMMEN FOR HELSE OG TRYGGHET!

Kilde: Mattilsynet og Veterinærinstituttet

Sandviken
Addresse:
Sandviken Dyreklinikk AS
Org nr: 918783148
Sandviksbodene 65 B
5035 Bergen

Kontakt:
© 2022 Sandviken Dyreklinikk. All right reserved.
Bestill time