Kutane nydannelser (kuler i hud)

Kutane nydannelser (kuler i hud)

Kuler i huden er noe som forekommer ofte hos hund og katt. Det er viktig å kjenne godt over dyret ditt for å kunne registrere når disse oppstår. Dette kan gjøres mens man koser med dyret. Dersom du oppdager en kul på dyret ditt kan denne enten sitte løst i hud, eller være festet til underliggende strukturer.

De fleste kuler i hud er nydannelser (svulster). Disse kan være godartede eller ondartede. Ondartede kuler er kreft-kuler og dermed anbefalt å fjerne for å hindre videre spredning. Godartede kuler plager som regel ikke dyret og er da ikke nødvendig å fjerne. Noen ganger fjernes likevel disse kulene av estetiske grunner, eller dersom de vokser seg store slik at de er til plage for dyret. Den vanligste type kul på middelaldrende og eldre hund er lipomer (fettkuler), – disse er godartede og ikke farlige for hunden.

Det kan også oppstå kuler som ikke er nydannelser, dette kan være betennelser, insektbitt, cyster eller tette kjertler i hud.  

Det kan være vanskelig å skille godartede kuler fra ondartede kuler selv, derfor anbefaler vi at alle kuler undersøkes veterinær.

 

Hva gjør veterinæren

Veterinæren vil utføre en fullstendig helsesjekk og undersøke aktuelle kuler godt. Noen kuler vil la seg diagnostisere på klinikk, andre må sendes prøver av til eksterne laboratorier. Det er i hovedsak to typer prøver som sjekkes for å sette diagnose;

1.    Celleprøve (Finnålsaspirat FNA). Dette gjøres ved at en liten nål stikkes inn i kulen slik at vi får ut celler fra kulen. Utfra hvilke typer celler som sees i prøven kan det settes diagnose på kulen. Noen typer kuler kan diagnostiseres på klinikk, mens andre sendes til laboratoriet. Dersom prøve sendes vil vi som regel få svar ila en ukes tid. Det er ikke vondt å utføre en slik undersøkelse og for de aller fleste dyr og kuler kan en slik undersøkelse utføres uten sedasjon (bedøvelse).

2.    Biopsi. Dette gjøres ved at det sendes inn en del av kulen til et laboratorium for diagnostikk. En slik prøve vil noen ganger gi en mer korrekt diagnose, men er en mer invasiv prøvetakningsmetode. Dyret må som regel være i sedasjon eller narkose for at denne prøven skal tas og det vil bli sydd etter prøvetakning (dette blir altså som en liten operasjon).

Hvilken type diagnostikk som er riktig for ditt dyr/kul vil veterinæren avgjøre under undersøkelsestimen.

Noen kuler lar seg ikke diagnostiere godt ved prøvetakning. Da vil vi som regel anbefale å fjerne kulen kirurgisk for å være på den sikre siden. Hele kulen sendes til laboratoriet slik at vi vil få en diagnose i ettertid.

Behandling

Behandlinger avhengig av hvilken type kul som er diagnostisert.

Betente kuler behandles med betennelsesdempende, og noen ganger også antibiotika.

Godartede kuler/svulster trenger som regel ingen behandling så lenge dyret ikke er plaget av kulen grunnet plassering eller størrelse.

Ondartede kuler/kreft-kuler anbefales alltid å fjernes kirurgisk. Noen ganger må det fjernes med store marginer (altså mye ekstra hud) for å være sikker på at vi får med alle kreftceller, andre ganger kan vi skjære tett inntil kulen. Hvordan ditt dyrs kul skal fjernes avhenger av hvilken type kul det er. Din veterinær vil gå gjennom operasjonsprosedyre med deg før operasjonen.

 

HUSK :ikke alle kuler er farlige, men alle kuler bør sjekkes!

Sandviken Dyreklinikk - Sammen for helse og trygghet!
Sandviken
Addresse:
Sandviken Dyreklinikk AS
Org nr: 918783148
Sandviksbodene 65 B
5035 Bergen

Kontakt:
Åpningstider:
Mandag-torsdag: 08:00-18:00
Fredag: 08:00-16:00
© 2022 Sandviken Dyreklinikk. All right reserved.
Bestill time