Jursvulst hos hund

Jursvulst hos hund

Jursvulster er vanlig forkomne svulster hos ukastrerte tisper.

Svulster i jur utvikles ved hurtig celledeling av celler i jurvev. Jurvev består av mange forskjellige celletyper, det er derfor mange forskjellige typer svulster som kan forekomme i juret. Svulstene kan være godartede eller ondartede (kreftsvulster). Ondartede svulster har potensiale til å spre seg og danne kreftsvulster også i andre vev (som lunger, lever, milt).

Utvikling av jursvulster er delvis ukjent, men det er vist at hormoner har en viss påvirkning på utviklingen. Det er dette som er grunnen til at ukastrerte tisper har høyere risiko for utvikling av jursvulster enn kastrerte tisper. Under løpetiden vil kjønnshormoner ha en naturlig påvirkning på jurvevet, og for hver løpetid tispen gjennomgår vil denne påvirkning øke –og dermed risiko for utvikling av svulster øke.

Underkant av halvparten av alle jursvulster hos hund er ondartede/kreftsvulster – mens rundt 50% er godartede kuler. Det er vanskelig å utføre en sikker diagnose av jursvulster uten å fjerne svulsten og sende denne inn til laboratoriet. Ved andre kuler i hud anbefales ofte nåleprøve (finnålsaspirat) for å vurdere hvilken type kul vi har med å gjøre før evt. kirurgi. Da jursvulster ofte består av en blanding av celletyper er ikke de cellene man får ut ved nåleprøver nødvendigvis representative for hele svulsten. Godartede jursvulster har også potensiale til å utvikle seg til ondartede kuler over tid. Derfor er det anbefalt å kirurgisk fjerne jursvulster kort tid etter disse blir oppdaget.

Noen ganger kan det oppstå fastere områder/kuler i jurvev (hyperplasi) etter løpetid som forsvinner 1-2 mnd. etter avsluttet løpetid. Dette skyldes hormoner under løpetid. Forandringer som forsvinner etter avsluttet løpetid er ikke ekte svulster og trengs ikke videre behandling.

Symptomer

Små jursvulster er sjelden til plage for hunden og gir derfor ingen tydelige symptomer. Som regel oppdages svulster i jur ved årlig helsekontroll hos veterinær, eller hjemme med eier under lek eller kos. Noen svulster kan vokse raskt og bli smertefulle – men som regel vokser det sakte.  

Behandling

Kirurgisk fjerning er anbefalt av alle jursvulster. Jo tidligere disse fjernes jo mindre risiko for spredning til andre organ. Et slikt inngrep kan bestå av fjerning av selve svulsten (lumpektomi), fjerning av svulst med tilhørende jurkjertel (enkel mastektomi), fjerning av flere jurkjertler med tilhørende lymfedrenasje (regionalmastektomi) eller fjerning av hele jurlisten (uni- eller bi-lateralmastektomi). Hvilket inngrep som passer for din hund vil bli bestemt på innledende samtale og avhenger av hundens helse, kulens størrelse og form, og hva du som eier ønsker.  

Ofte anbefales røntgen av lungevev før operasjon, for å undersøke om en evt. ondartet svulst allerede har spredd seg til lungevev. Denne undersøkelse kan utføres samme dag som operasjon om ønskelig.

Hva bør du tenke på etter behandling

Dersom prøvesvar viser at svulsten som ble fjernet var en ondartet kul kan dette potensielt bety at det allerede er kreftspredning til andre organer. Ondartede jursvulster sprer seg først og fremst til lymfe- og lungevev, men har potensial til å spres til alle organ i kroppen.

Ofte er operasjon kurativt – det vil si at hunden er frisk etter operasjon, men det finnes ingen nøyaktige tester for å kunne gi sikkert svar på dette.

Uavhengig av om svulsten som ble fjernet var ondartet eller godartet kan nye kuler oppstå i jurkjertlene. Disse kan være ondartete uavhengig av diagnose på tidligere fjernet jursvulster. Det er derfor anbefalt å fjerne alle nye jursvulster så raskt som mulig.

 

SANDVIKEN DYREKLINIKK – SAMMEN FOR HELSE OG TRYGGHET!

 

Sandviken
Addresse:
Sandviken Dyreklinikk AS
Org nr: 918783148
Sandviksbodene 65 B
5035 Bergen

Kontakt:
Åpningstider:
Mandag-torsdag: 08:00-18:00
Fredag: 08:00-16:00
© 2022 Sandviken Dyreklinikk. All right reserved.
Bestill time