FIP hos katt

Feline Infectious Peritonitis

 

FIP, eller Feline Infectious Peritonitis, er en potensielt dødelig sykdom katter kan få fra Felint Coronavirus som har mutert inne i cellene til katten. Coronaviruset i seg selv er ikke farlig, men det er veldig smittsomt, og det er ikke uvanlig at katter får dette viruset påvist. Mange katter som er smittet med dette viruset utvikler ingen symptom og bekjemper viruset selv.

 

Symptomer på FIP

Katter som er veldig unge, veldig gamle, har nedsatt immunforsvar, eller bor tett med mange andre katter vil kunne ha en høyere risiko for å få FIP.

 Generelle symptomer på FIP er:

● Feber

● Nedsatt allmenntilstand

● Redusert appetitt

● Vekttap

● Økt bukomfang grunnet ansamling av væske i buk (gjelder våt FIP)

● Endret respirasjonsmønster, raskere og tyngre pust (gjelder oftest våt FIP)

 

Det skilles mellom to ulike former for FIP: tørr FIP og våt FIP.

 

Våt FIP har et kortere sykdomsforløp (dager eller uker) og er ofte mer alvorlig enn tørr FIP. Ved denne versjonen av sykdommen vil katten få væskeansamling i buk- eller brysthulen.

 

Ved tørr FIP vil sykdomsforløpet være lenger (uker til måneder), og avhengig av hvilke organ som er blitt rammet kan katten få symptomer som forandringer i øynene, sentralnervesystemet, nyrene eller leveren, diaré forekommer også.

 

Kan det smitte andre katter/mennesker?

FIP i seg selv smitter ikke andre katter, men Coronaviruset som kan forårsake FIP er veldig smittsomt fra katt til katt. Coronaviruset smitter hovedsakelig gjennom avføring, via dråpesmitte og fra kattemor til kattungene. Smitten kan også overføres indirekte fra dokasse, mat- og vannskål, klær osv., så hygiene er svært viktig for å forhindre smitte. Viruset kan overleve i flere måneder i miljøet, men blir raskt inaktivert med vaske- og desinfeksjonsmidler.

Ingen andre arter enn katt kan få denne sykdommen, så dersom det bor andre dyr enn katt i huset er det ingen fare for at de får FIP. Heller ikke mennesker kan få FIP.

 

Når kontakter jeg veterinær?

Ved mistanke om FIP eller dersom du har observert symptomer som beskrevet over hos din katt, anbefales det at katten undersøkes av veterinær.

 

Diagnose

Det finnes ingen spesifikk test for å gjenkjenne mutert Coronavirus fra vanlig Coronavirus. Veterinæren kan teste om katten har Coronaviruset, og vil deretter ved hjelp av blodprøver, røntgen og ultralyd stille diagnosen basert på disse funnene.

 

Behandling

I Norge finnes det i dag ingen registrert behandling mot FIP. Det er dog mulig å gi støttebehandling for å gi katten et lengre og verdig liv.

 Dersom det bor flere katter i samme husholdning, er det viktig med gode smittetiltak for å redusere smitterisiko.

 

 

Sandviken Dyreklinikk - Sammen for helse og trygghet!

Sandviken
Addresse:
Sandviken Dyreklinikk AS
Org nr: 918783148
Sandviksbodene 65 B
5035 Bergen

Kontakt:
© 2022 Sandviken Dyreklinikk. All right reserved.
Bestill time