Epilepsi hos hund

Informasjon om Epilepsi

Definisjon og årsak

Epilepsi er en samlebetegnelse for ulike typer krampeanfall som skyldes unormal elektrisk aktivitet i hjernen hvor hunden får plutselige, ukontrollerte rykninger/kramper i kroppen, med eller uten tap av bevissthet. Epilepsi kan deles inn i primær, idiopatisk, epilepsi og sekundær epilepsi.

Primær, idiopatisk epilepsi

Benevnelsen idiopatisk epilepsi har blitt brukt for å beskrive ett krampeanfall hvor en gjennom en rekke diagnostiske tester ikke har funnet avvik. Denne type epilepsi antar man å ha en genetisk årsak. Idiopatisk epilepsi er den vanligste årsaken til epileptiske anfall hos hund og debuterer oftest mellom 10 mnd og 3 års alder. Forekomsten av epilepsi hos hund er ca 1-2 % av hele hundepopulasjonen.

Raser som er arvelig predisponerte for epilepsi er:

 • Golden retriever
 • Labrador Retriever
 • Labrador Retriever
 • Beagle
 • Keeshound
 • Shetland sheepdog
 • Engelsj springer spaniel
 • Tervuren
 • Ungarsk viszla
 • Berners sennen
 • Irsk ulvehund

Sekundær epilepsi

Sekundær epilepsi er betegnelsen man bruker ved anfall som oppstår som følge av underliggende skade eller sykdom på hjernen (eksempelvis hjernetumor eller hodetraume) eller som følge av et sykdomsforløp som påvirker hjernen (eksempelvis blyforgiftning, nyresvikt eller lavt blodsukker). Kort tid før et anfall inntreffer ser man ofte at hundens adferd endres. Noen hunder virker urolige og gjemmer seg, andre søker mer kontakt.
Et epileptisk anfall varer ofte i 0,5 - 2 minutter og kjennetegnes av kramper. Hos hund kommer epileptiske anfall som regel i hvile i motsetning til hos oss mennesker hvor anfallene ofte utløses av stress.

Symptomer

Kort tid før et anfall inntreffer ser man ofte at hundens adferd endres. Noen hunder virker urolige og gjemmer seg, andre søker mer kontakt.
Et epileptisk anfall varer ofte i 0,5 - 2 minutter og kjennetegnes av kramper. Hos hund kommer epileptiske anfall som regel i hvile i motsetning til hos oss mennesker hvor anfallene ofte utløses av stress. Symptomenes alvorlighetsgrad og fremtoning kan ha store variasjoner fra hund til hund.

Vanligste symptomer på epilepsi:

 • Hunden blir ustø/faller om og blir liggende på siden
 • Kramper eller stivhet i muskulatur
 • Padler med bena
 • Sikler
 • Uler
 • Hurtige tyggebevegelser med kjeve
 • Noen hunder er ikke mulig å få kontakt med under anfallet
 • Tisser/gjør fra seg ukontrollert
 • Aggressivitet

Symptomer etter anfall

Hvordan hunden reagerer etter et epileptisk anfall er svært individuelt og avhenger ofte av anfallets alvorlighetsgrad og lengde. Noen hunder kommer seg raskt til hektene etter et anfall, mens andre hunder kan være påvirket i opptil et døgn etter anfallet.

De vanligste symptomene etter et epileptisk anfall er listet under:

 • Forvirring
 • Hunden er tydelig medtatt/sliten
 • Desorientert
 • Hvileløs vandring
 • Ataxi (ustøhet), kan se ut som at hunden «tripper»
 • Økt appetitt
 • Blindhet

Diagnose

Epilepsi er en utelukkelsesdiagnose. Dvs. at diagnosen først kan stilles når andre årsaker til krampeanfall er utelukket med korrekt diagnostikk. Det er mange tilstander som kan gi anfall med kramper, blant annet akutte infeksjoner, traumer (spesielt dersom mot hodet eksempelvis ved fall), vannhode, hjertefeil, nyresvikt, forgiftning (bly), lavt stoffskifte, svulster i sentralnervesystemet, lavt blodsukker, heteslag, for lite kalsium eller kalium, mm.

Røntgen Sandviken Dyreklinikk

Dersom din hund har hatt krampeanfall er det viktig at du kontakter din dyrlege. Veterinæren vil alltid utføre en grundig klinisk og nevrologisk undersøkelse, og det rådes til å ta blod- og urinprøve for å utrede for underliggende sykdom som eventuelt kan ha utløst anfallet. Veterinæren din vil også anbefale røntgen av bryst og buk (for å utelukke traume, svulster etc) og ultralyd av hjertet (for å utelukke hjertefeil/hjertesykdom). Det kan også bli aktuelt med CT eller MRI undersøkelse av hodet for å utelukke alvorlige diagnoser (som eksempelvis hjernetumor, blødning etc) og/eller prøver fra ryggmargsvæsken.

4T4A8233

Behandling og prognose

Behandling av epileptiforme kramper vurderes, som annen medisinsk behandling, alltid individuelt. Epilepsi behandles vanligvis medisinsk dersom hunden har mer enn 3-4 anfall i året, spesielt kraftige eller langvarige anfall eller dersom hunden får flere anfall i løpet av 24 timer. For hunder som har hatt ett eller få anfall med lang tid mellom anfallene kan det bli aktuelt for din veterinær velge å krampestillende medisin fra legemiddelgruppen Benzodiazepiner. Dette er en raskt virkende antiepileptisk medisin som eier kan ha hjemme og gi ved behov. Preparatet gis ofterektalt i flytende for ved anfallsstart (Stesolid). For hunder med hyppige anfall er de mest brukte preparatene; fenobarbital (Fenemal), imepitoin (Pexion), kaliumbromid og levetiracetam (Keppra).

Behandling av pasienter med epilepsi hyppige, lange anfall eller med klusteranfall (flere anfall i løpet av kort tidsintervall) må gis daglig (hvor mange ganger daglig avhenger av medikamentet) og er en livslang behandling. For hunden som mottar denne type behandling er det rådes til jevnlig oppfølging hos veterinær med blodprøver som kontrollerer spesielt lever og nyreverdier hver 6.mnd ettersom medikamentene skilles ut via disse organene.

Ta kontakt med veterinærene ved Sandviken Dyreklinikk dersom din hund skulle ha symptomer på epilepsi.

4T4A8066

Ta gjerne kontakt med klinikken dersom du har spørsmål, vi er her for å hjelpe dere, tlf 415 70 007

Dersom en akuttsituasjon skulle oppstå utenom klinikkens åpningstid, kan man kontakte Smådyrvakten i Bergen på tlf 820 90 060.

Sandviken
Addresse:
Sandviken Dyreklinikk AS
Org nr: 918783148
Sandviksbodene 65 B
5035 Bergen

Kontakt:
© 2022 Sandviken Dyreklinikk. All right reserved.
Bestill time