Algeforgiftning

Før du lar hunden hoppe i vannet for å avkjøle seg, vær oppmerksom!

Hvert år rammes flere dyr av algeforgiftning. Den vanligste giftproduserende algen er den blågrønne algen, også kalt Cyanobakterie, som oftest blomstrer mellom juni og oktober. Under blomstringen dør mange alger og gift slippes ut i vannet. Algens gifter kan gi livstruende forgiftning for både dyr og mennesker, små barn og hunder rammes oftest!

Algens giftstoffer

Ulike alger kan produsere ulike giftstoffer, de vanligst kjente giftene er:

 • Hepatotoxiner (levergift) – kan føre til celledød i leveren og forårsake leverskade.
 • Neurotoxiner (nervegift) – gift som blokkerer nerveimpulser og kan forårsake nedsatt koordinasjonsevne, kramper og pustebesvær.
 • Cyanobakterier har også såkaltelipopolysakkariderioverflaten som kan forårsake allergiske reaksjoner.

Det gjøres oppmerksom på at enkelte algearter kan produsere både levergift, nervegift og lipopolysakkarider.

Symptomer

Symptomer og alvorlighetsgrad avhenger av hvilken gifttype og konsentrasjon av gift dyret har fått i seg, hvor stor mengde som har blitt inntatt, samt dyrets egen størrelse. Symptomer oppstår oftest rast etter inntak, og kan ofte ses 15-60 min etter inntak/bading.

Vanlige symptomer ved algeforgiftning er:

 • Allmenn uro og skjelvinger
 • Ustøhet og nedsatt koordinasjonsevne
 • Kramper
 • Ubehag / slapphet
 • Hypersalivering (overdreven sleving)
 • Nedsatt appetitt
 • Oppkast
 • Diaré - tidvis med synlig blod eller sort avføring (kan indikere blødning i tynntarm eller magesekk)
 • Kollaps
 • Bleke - eller gule slimhinner
 • Sjokk
 • Død

Dra til veterinær umiddelbart dersom ditt dyr kan ha badet eller drukket av et vann du mistenker kan inneholde algegift!

Forebyggende tiltak


Cyanobakterier er bare et problem når det er mange av dem, det vil si når vi har en oppblomstring, og kan se dem som farget vann, fargede flak, klumper eller skum i vannet. Vær oppmerksom på mulige advarselsskilt.

Algeforgiftning hund Sandviken Dyreklinikk
Algeforgiftning Sandviken Dyreklinikk

TIPS! For å bade i vann skal man kunne se bunnen på 1 meters dyp!

Behandling hos veterinær

Dersom hunden har badet i forurenset vann vil vi bade hunden for å fjerne giftstoffer fra huden. Dersom hunden har drukket forurenset vann kan eventuelt oppkast fremkalles hos veterinær. IKKE forsøk å fremkalle oppkast hjemme ved å gi hunden salt da dette kan medføre en saltforgiftning! I noen tilfeller vil det vurderes å gi hunden aktivt kull for å minske opptak av giften i hundens kropp.

Blodprøver analyseres ved klinikken for å kontrollere status på indre organer, som lever og nyre. Denne blodanalysen rådes det til å gjenta ca 14 dager etter hendelsen for å tilse at forgiftningen ikke har forårsaket senskader på lever eller nyrer.
Øvrig behandling er intravenøs væskebehandling for å opprettholde sirkulasjon, blodtrykk og for å forhindre sjokk. Dersom hunden utvikler kramper, kan krampestillende medisiner gis.

Sandviken Dyreklinikk - sammen for ditt dyrs helse og trygghet!

Sandviken
Addresse:
Sandviken Dyreklinikk AS
Org nr: 918783148
Sandviksbodene 65 B
5035 Bergen

Kontakt:
© 2022 Sandviken Dyreklinikk. All right reserved.
Bestill time